Husum

Energimix och miljövärden för fjärrvärmenätet i Husum.

Energimix (tillförd energi) år 2021

Andel (%)

Återvunnen energi:
Industriell restvärme

83,9 %

Förnybart:
Sekundära biobränslen.

14,2 %

Övrigt:

0,0 %

Fossilt:
Eldningsolja.

1,9 %
Den största delen av fjärrvärmen tillverkas av restvärme från kartongfabriken i Husum. Det är smart att ta till vara på energi som blir över och använda den energin till att göra fjärrvärme. När kartongfabriken står stilla på grund av det årliga underhållsstoppet, eller om det är en driftstörning på bruket, så används eldningsolja för att göra fjärrvärmen. Vårt mål är att ersätta den eldningsoljan med bioolja år 2025.

Miljövärden

Metoden som används för att beräkna fjärrvärmens miljöpåverkan är framtagen tillsammans av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen. Miljövärdena kan endast användas för miljöredovisning för föregående år. Ska man ta beslut om  framtiden så behöver man använda andra värden, kontakta oss för mer information.

Miljövärden år 2021  
Primärenergifaktor: 0,12
Utsläpp av koldioxid från förbränning: 21,6 g CO2- ekv./kWh
Utsläpp av koldioxid från transport och produktion av bränslen: 2,6 g CO2- ekv./kWh
Andel fossilt: 3 %
Se förklaringar och läs mer om fjärrvärmens miljövärden på Energiföretagens webbplats

Miljövärdena för föregående år publiceras 31 januari varje år.

Energiprestanda

Energiprestanda år 2021 0,14
Energiprestandan visar på mängden primärenergi som använts för att producera fjärrvärmen i förhållande till den energi som levererats till slutkund. Det låga värdet på energiprestanda visar på fjärrvärmens mycket höga resurseffektivitet.
Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande