Övik Energi

Energimix och miljövärden

Fjärrvärmen görs till största del av förnybart biobränsle från närområdet. Det är rester som bark, flis och spån som blir över från skogs- och sågverksindustrin runt omkring Örnsköldsvik.

Det är smart att ta vara på energin i restprodukter. Det bidrar till att samhället blir mer hållbart och resurseffektivt.

Vi har som mål att år 2025 så ska fjärrvärmen i alla våra nät vara helt klimatneutral.

Här under kan du läsa om vad fjärrvärmen till din villa var gjord av förra året och tillhörande miljödata. Informationen uppdateras i slutet av januari varje år med värdena för föregående år.

Örnsköldsvik stad kväll

Vårt bidrag till en hållbar framtid

Övik Energi är ett energi- och fibernätsföretag som bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vårt fokus är här i Örnsköldsvik, där våra kunder finns, men vi tar också det större, globala ansvaret.