Energimix och miljövärden

Fjärrvärmen görs till största del av förnybart biobränsle från närområdet. Det är rester som bark, flis och spån som blir över från skogs- och sågverksindustrin runt omkring Örnsköldsvik.

Det är smart att ta vara på energin i restprodukter. Det bidrar till att samhället blir mer hållbart och resurseffektivt.

Vi har som mål att år 2025 så ska fjärrvärmen i alla våra nät vara helt klimatneutral.

Här under kan du läsa om vad fjärrvärmen till din villa var gjord av förra året och tillhörande miljödata. Informationen uppdateras i slutet av januari varje år med värdena för föregående år.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande