Ortssammanbindande fibernät Sunnersta-Solberg 2022-2023

Övik Energi har beviljats projektmedel av Tillväxtverket från europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland i syfte att etablera ett ortssammanbindande fibernät mellan Sunnersta och Solberg.

Projektet, som går under projektnamnet ”Ortssammanbindande nät Sunnersta-Solberg", är en del av arbetet i Bredband2020 för att bidra till att uppnå de nationella bredbandsmålen. Projektet ska möjliggöra att förse sträckan mellan Sunnersta och Solberg och serviceorten med ett stamnät för att därefter kunna erbjuda och bygga kundanslutningar i ett senare skede. Sträckan är 1,8 mil lång och det finns 27 företag/arbetsställen, 71 hushåll och ca 150 fritidsfastigheter.

Målet med förbindelsen är att skapa redundans i länet och ge företag och organisationer i Västernorrland tillgång till ett sammanhållet regionalt robust fibernät. Projektet har som mål att bidra till att stärka konkurrenskraften för länets företag och även underlätta för nyetableringar.

Projektet är genomfört och slutredovisning pågår.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande