Ortssammanbindande fibernät Lännäs-Aspeå 2022-2023

Övik Energi har beviljats projektmedel av Tillväxtverket från europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland i syfte att etablera ett ortssammanbindande fibernät mellan Lännäs och Aspeå.

Projektet, som går under projektnamnet ”Ortssammanbindande nät Lännäs-Aspeå" är en del av arbetet i Bredband2020 för att bidra till att uppnå de nationella bredbandsmålen. Projektet ska möjliggöra att förse sträckan mellan Lännäs och Aspeå med ett stamnät för att därefter kunna erbjuda och bygga kundanslutningar i ett senare skede. Sträckan är 1,5 mil lång och det finns 6 företag/arbetsställen, 13 hushåll och ca 30 fritidsfastigheter.

Målet med förbindelsen är att skapa redundans i länet och ge företag och organisationer i Västernorrland tillgång till ett sammanhållet regionalt robust fibernät. Projektet har som mål att bidra till att stärka konkurrenskraften för länets företag och även underlätta för nyetableringar.

Under 2023 kommer kundanslutningar att erbjudas.

 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande