Investeringsmedel till byanät

Byanät byggs med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

För att bygga fibernät på landsbygden behövs i de allra flesta fall bidrag för att priset per anslutning ska bli rimligt för den som ska ansluta sin fastighet till fibernätet. Via Landsbygdsprogrammet kan investeringsmedel sökas för utbyggnad av byanät. Tack vare detta kan vi fiberansluta byar som ligger långt från närmaste fiberkabel, vilket ger marknaden bättre förutsättningar att verka på gles- och landsbygd.

Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik och gäller från år 2014 till och med år 2020. Det finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och investeringsmedel söks via, handläggs och beslutas av Jordbruksverket.

Via byanätssamverkan har Övik Energi tillsammans med Örnsköldsviks kommun och lokal fiberföreningar sökt investeringsmedel och blivit beviljade medel för följande områden:

Områden som beviljats medel:

  • Nätra
  • Sidensjöbygden
  • Skorped
  • Södra Sagavägen
  • Södra Anundsjöån
  • Faresta
  • Stensöden

Utbyggnadsområdena avser investeringar på totalt 103 miljoner kronor, med investeringsstöd på 61 miljoner. När fiberutbyggnaden är klar på områdena kommer ca 2000 hushåll vara anslutna till fibernätet. De första Byanätsprojekten startades 2015 och arbetet på dessa områden kommer pågå fram till 2023.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande