Dig.2020

Bredband till Västernorrlands län (Dig.2020)

Dig.2020 är Sveriges hittills största digitaliserings- och bredbandsprojekt. Projektet följer regeringens bredbandsmål: senast år 2020 ska nio av tio hushåll ha snabbt bredband. Utbyggnaden handlar inte enbart om de kortsiktiga effekterna att få ett snabbare nät, utan det är ett långsiktigt arbete som handlar om att skapa förutsättningar som gynnar kommande etableringar i länet och kan förhindra utflyttning.

Projektets mål

De övergripande målen i projektet är att till 2020:

  • minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund
  • alla kommuner i länet ska ha ett öppet, robust och operatörsneutralt nät
  • alla fasta offentliga arbetsställen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund.
Projektet Dig.2020 ägs av Länsstyrelsen Västernorrland och är länets satsning för att nå regeringens bredbandsmål. I Örnsköldsviks kommun är det Övik Energi som sköter utbyggnad och driften vid arbetet av fibernätet. Projektet pågår från 2016 till 2020, och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Landstinget Västernorrland och länets kommuner.

 

Aktörer och roller inom projektet Dig.2020 i Västernorrland

  • Europeiska regionalfonden - Finansiär
  • Tillväxtverket - Handläggare
  • Länsstyrelsen Västernorrland - Projektägare
  • Region Västernorrland , länets kommuner - Medfinansiär
  • Övik Energi - Utförare
  • Örnsköldsviks kommun - Bidragsmottagare

 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande