Fibernätsutbyggnad i samverkan

En snabb och säker uppkoppling är en avgörande utvecklingsfråga. Det påverkar både människors och företags möjlighet att bo och verka i landsbygden och att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram.

Kommunen arbetar intensivt för att vår bygd ska vara attraktiv för invånare, besökare och företag och då är tillgänglighet till bredband med tillräcklig kapacitet en förutsättning. 

Investeringsmedel från Landsbygdsprogrammet och Dig.2020 kompletterar varandra och bidrar till en större utbyggnad av bredband. 

Projekt Dig.2020 - bredband till hela Västernorrland

Investeringsmedel från Landsbygdprogrammet för fiberutbyggnad till Byanät

Byanätsamverkan är ett område med fastighetssägare, företag och organisationer som kommunen hjälper söker eller ska söka investeringsmedel för utbyggnad av fibernät via Jordbruksverket. Investeringsmedel till fibernätutbyggnad beslutar Länsstyrelsen. (Jordbruksverket skickar ansökan vidare till Länsstyrelsen).

Örnsköldsviks kommun bistår med hjälp och råd i ansökningsprocessen.

Kontaktperson: Linnea Egnor Byström, 0660-880 18

 

 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande