EU-bidragsprojekt

Vi på Övik Energi jobbar aktivt för att nå de bredbandsmål som är satta för hela Sverige, att 95% av befolkningen bör ha tillgång till bredbandstjänster om minst 100 Mbit/s år 2020 och ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Projektet Bredband2020 är ett samverkansprojekt mellan Örnsköldsviks kommun och Övik Energi där vi är utförare i projektet.

Vårt fibernät finansieras främst genom de intäkter som kommer från fiberanslutningar och nätavgifter, men i vissa områden som i glesbygd behövs ytterligare finansiering. Vi har en byanätssamverkansmodell, där Örnsköldsviks kommun skrivit avtal med ett antal fiberföreningar för att hjälpa dem att få tillgång till snabbt bredband. Inom ramen för BB2020 som startade med ett beslut i kommunfullmäktige 2014, har vi på Övik Energi bedrivit DIG2020, ett projekt för ortsammanbindande nät och sju byanätsprojekt och ett antal mindre projekt.

EU-bidrag är en viktig komponent när vi bygger ut fibernätet i glesbygd där det är långa avstånd som måste grävas. Tack vare stöd via samfinansiering med EU-bidrag från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Unionens Jordbruksfond kan även boende på glesbygden erbjudas anslutning till Övik Energis fibernät till ett förmånligt pris.

Läs mer om Länsstyrelsens webbplats om stöd till bredbandsutbyggnad

Målet med projektet är att hela Sverige år 2025 bör ha tillgång till snabbt bredband. Målet består i sig utav tre mål, vilka alla ska uppnås för att uppfylla det övergripande målet:

För 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 gbit/s
För 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
För 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

 

 

 

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande