Anslut dig till vårt elnät

Längre leveranstider

Örnsköldsvik växer och många kunder vill ansluta sig till elnätet eller utöka sitt abonnemang, vilket medför att vi har längre leveranstider än vanligt. Vi inväntar besked från Svenska Kraftnät om begärd effektökning till vårt elnät. Vi vill därför uppmana er att vara ute i god tid, minst ett år i förväg, för att få er elanslutning på plats till önskat datum.


Vi hjälper dig med

  • Administration och beredning, inmätning och dokumentation av elkabel.
  • Ansökan om erforderliga tillstånd för schakt och kabelförläggning.
  • Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats/entreprenadområde.
  • Kabel, kabelskydd där så erfordras, kabelförläggning och anslutning/inkoppling.
  • Kabelrör inom tomtmark vid beställning av 25 ampere servisanslutning.
  • Tillfällig anslutning.

Har du Övik Energi Nät som elnätsleverantör?

elomraden.se kan du se vilket elnätsföretag du har som leverantör, tillsammans med annan användbar information.

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande