Övik Energi

125 år av trygg eldistribution

Vi har byggt elnät för trygga leveranser av el hem till dig sedan 1895. Med den erfarenheten i bagaget står Övik Energi Nät AB för trygghet, kunskap och leveranssäker eldistribution.

Vi håller helt enkelt vad vi lovar.

 • solceller på tegeltak

  Underhåll och kontroll av dina solceller

  Du som anläggningsinnehavare är skyldig att både underhålla och kontrollera att din produktionsanläggning är säker och trygg. Gör ... Läs mer
 • Byte elkabel i Ström, Arnäsvall.

  Energiskatt 2024

  Energiskatten höjs med 4,5 öre/kWh från och med 1 januari 2024. Den blir då 53,50 öre/kWh inklusive moms. Med Norrskatteavdraget b... Läs mer
 • Personer äter middag i växthus

  100% klimatneutral 2025

  Nu tar vi ytterligare ett steg för att göra oss mer hållbara. Senast 2025 levererar vi klimatneutral energi till våra kunder. Läs mer

Det här arbetar vi på Övik Energi Nät med:

 • Vi levererar el hem till våra kunder.
 • Vi utför drift och underhåll av elnätet för att säkerställa en god elförsörjning.
 • Vi ansvarar för nybyggnationer.
 • Vi har en egen mätavdelning som mäter hur mycket el du som kund förbrukar.Vi bedriver entreprenadverksamhet mot företag och industrier.
 • Vi ansvarar på uppdrag av Örnsköldsviks kommun för att gatu- och vägbelysningen fungerar inom kommunen.
Gatubelysning

Gatubelysning i Örnsköldsviks kommun

Övik Energi Nät sköter, på uppdrag av kommunen, drift och underhåll av gatubelysningen. I det ingår bland annat att åtgärda trasig gatubelysning.

Elmätare

Byte av elmätare

Nu byter vi ut alla elmätare i vårt elnätsområde! Arbetet startade under 2021 och till december 2024 ska alla elmätare vara utbytta, cirka 9 000 stycken. Ett mätarbyte tar cirka 30 minuter och är kostnadsfritt.

Kolla innan du gräver

Ska du gräva i trädgården eller vid tomtgränsen? Begär ledningsmarkering genom webbtjänsten Ledningskollen.

Läs mer om LedningskollenLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt

Vill du att någon annan företräder dig i dina ärenden med Övik Energi Nät AB?

Fyll i ett fullmaktsformulär

HAN-port

På våra nya elmätare finns en HAN-port (Home Area Network), den gör det möjligt för dig att i nära realtid ta ut mätvärden om din egen elanvändning.

Läs mer om HAN-port

Antal kunder

cirka 9 000

Årlig eldistribution

515 GWh¹

Mottagningsstation

2 st

Fördelningsstationer

3 st

Nätstationer

144 st

Högspänningsnät - luft

15 km

Högspänningsnät - jord

201 km

Lågspänningsnät - luft

36 km

Lågspänningsnät - jord

410 km

Vädersäkrat nät (dvs nedgrävt i marken)

cirka 92 %

Ljuspunkter i gatubelysning

18 700 st

¹ 1 GWh (gigawattimme) = 1 000 000 kWh (kilowattimmar)

Din elmätare (Kamstrupmätare)

 1. Aktuell förbrukning just nu i kW.
 2. Trippmätar funktion, räkneverket nollställs genom att hålla knappen intryckt i 6 sekunder.
 3. Högsta effektuttag under en månad, nollställs automatiskt vid månadsskifte.

Uppmaning till fritidshusägare

Stäng inte av strömmen vid din elmätare i ditt fritidshus när du lämnar den en längre tid. Vi måste ha kontakt med din elmätare för att kunna fjärravläsa den. För att vi ska kunna ha kontakt med elmätaren måste strömmen vara påslagen i mätarskåpet.

Alla elnätsbolag ska ha en övervakningsplan som beskriver hur bolaget säkerställer att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden otillbörligt gynnas och hur denna säkerhet ska förbättras. Den årliga rapporten ska redovisa de åtgärder som vidtagits enligt föregående års övervakningsplan. Rapportens följer Energimarknadsinspektionens (EI) mall. Enligt anvisningar från EI ska rapporten offentliggöras senast den 15 mars respektive år och hållas tillgänglig på företagets webbplats.

Övervakningsrapport Pdf, 51 kB.

Din elkostnad består av två delar, elnätskostnad och elhandelskostnad.

Elnätsbolaget äger och underhåller ledningarna i området och ansvarar för att elen transporterar hem till dig. Elnätskostnaden bestäms genom ditt nätavtal och tecknas med elnätsbolaget. Vilket elnätsbolag du är kund hos hittar du på elomraden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vid en flytt är det viktigt att du först tecknar ett elnätsavtal med elnätsföretaget i området. När detta är gjort och du fått ditt anläggnings-ID, är du redo att teckna ditt elhandelsavtal.

Karta över Övik Energis elnätsområde. Pdf, 1.2 MB.

Elhandelsbolag kan du välja fritt bland olika leverantörer och det är avtalet med dem som avser elen du förbrukar. Vissa elhandelsbolag säljer bara el och äger inga elnät, medan Övik Energi är både elnätsägare och elhandelsleverantör.