Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Tillval för ditt elavtal

Vill du kunna välja hur din el är producerad?

Hos oss kan du välja el märkt med Bra Miljöval eller lokalproducerad el från Hörneborgsverket. Läs mer om de olika alternativen nedan.

Du kan när som helst komplettera ditt befintliga elavtal med dessa tillval. Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig!

Bild med logotyp för Bra Miljöval

Bra Miljöval

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder el som är märkt med Bra MiljövalFör 3 öre/kWh extra kan du lägga till el som produceras av 100 procent förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljökrav.  

Exempel

För en lägenhet som förbrukar 2 000 kWh/år blir kostnaden ca 5 kr/månad för tillvalet el märkt med Bra Miljöval.

Bra Miljöval-märkt el kommer till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.  

Genom att välja Bra Miljöval bidrar du till en friskare natur, mindre klimatpåverkan och färre miljö- och hälsofarliga ämnen i våra vardagsprodukter. 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster, som är oberoende och utan vinstintresse. Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska och detta kontrolleras och följs upp av Naturskyddsföreningen. Övik Energi har även en egen licens för att sälja el märkt med Bra Miljöval som bland annat innebär att revisorer genomför en omfattande kontroll varje år av inköpta och sålda volymer. 

Bra Miljöval är Sveriges enda miljömärkning av el och en av världens tuffaste. 

 

 

Hörneborgsel

För 2 öre/kWh extra får du el som är producerad i Hörneborgsverket, lokalt här i Örnsköldsvik. Du kan när som helst komplettera ditt befintliga elavtal med detta tillval. 

Exempel

För en lägenhet som förbrukar 2 000 kWh/år blir kostnaden ca 3 kr/månad för tillvalet Hörneborgsel.

Hörneborgsverket 

Hörneborgsverket som ligger vid Örnsköldsviksfjärdens kant, levererar förnybar energi i olika former till invånare och företag i Örnsköldsviks kommun. Den biobränslebaserade anläggningen är motorn i hela vår energiproduktion. 

Biobränsle 

I Hörneborgsverket använder vi biobränsle från traktens skogs- och sågverksindustri. Biobränslet är i form av restprodukter som industrierna själva inte kan använda, så som bark, flis, grenar och toppar. Biobränslet är förnybart och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. 

Högt kapacitetsutnyttjande 

Samspelet mellan de olika energislagen innebär en mycket hög nyttjandegrad, vilket också är Hörneborgsverkets styrka och framgång. Vi tar till och med vara på värmen i rökgaserna från pannan för att göra fjärrvärme. Samtidigt renas rökgaserna från föroreningar och askan som bildas används bland annat som markfyllnad. 

Ånga, el och fjärrvärme hänger ihop 

När biobränsle eldas i ångpannan i Hörneborgsverket värms pannvatten upp och ånga bildas. Ångan driver en turbin, som i sin tur driver en generator som ger elkraft till elnätet. Genom en avtappning i turbinen leds ånga till ett ångnät som förser närliggande industrier med energi. Övrig ånga värmer upp vatten till fjärrvärmenätet. Ångan återgår sen till vatten och pumpas tillbaka till pannan. 

Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

VI HJÄLPER DIG MED DINA FRÅGOR

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundtjänst står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande