Övik Energi
solstrålar från blå himmel och vita moln

Sälj din överskottsel

Genom att använda egenproducerad el minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Då gör du dessutom en insats för miljön.

Intresset för att producera el för den egna förbrukningen är stort och beror på ett ökat intresse för energieffektivisering, upplevelsen av att elpriset är högt och viljan att bidra i klimat- och miljöarbetet.

Vi på Övik Energi ser positivt på att slutkunder producerar sin egen el i mindre produktionsanläggningar. Det vanligaste är att produktionsanläggningen består av solceller eller små vindkraftverk.

Producerar du el och vill sälja ditt överskott till oss? Här berättar vi mer om hur det går till.

Så här säljer du din överskottsel

1. Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Du behöver inte ha Övik Energi Nät AB som elnätsbolag för att sälja din el till Övik Energi AB.

Allt material som föregått installationen finns att tillgå från din elinstallatörsfirma. Det gäller till exempel för- och färdiganmälan, teknisk data på solcellsanläggningen samt elnätsuppgifter.

2. Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • Du framställer förnybar el, som till exempel sol eller vind
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 100 A och/eller en toppeffekt på högst 500 kW
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  • Du köper din elkonsumtion av Övik Energi AB. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig

3. Börja sälja din överskottsel

Nu är du igång! Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen ligger på elbörsen Nord Pools rörliga timspotpris för ditt elprisområde.

Du har ingen bindningstid om du tecknar avtal om att sälja överskottsel till oss, dock är det ett krav att du även köper din elkonsumtion hos oss. Om du skulle byta till en annan elhandlare för din elkonsumtion, så blir det ett avtalsbrott och vi har rätt att säga upp elhandelsavtalet gällande överskottselen.

Självfakturering

Självfakturering innebär att vi som köpare utfärdar fakturan. Vårt köp av din överskottsel kommer självfaktureras och samfaktureras med ditt elhandelsavtal för din konsumtion, vilket innebär att ersättningen för överskottselen kommer dras av från slutsumman på fakturan. Om ersättningen för överskottselen vid ett faktureringstillfälle överstiger det belopp du ska betala avseende elkonsumtionen kommer överskjutande belopp endera dras från nästkommande faktura eller betalas ut till dig i samband med fakturering.

Mottagningsplikt

Om du inte aktivt tecknar ett elhandelsavtal för att sälja din överskottsel har elhandelsföretaget som du köper din elkonsumtion av mottagningsplikt enligt ellagen. Det innebär att det elhandelsföretaget är skyldigt att ta emot överskottselen från din mikroproduktionsanläggning samt ge dig skälig ersättning.

Skattereduktion

Som mikroproducent av förnybar el har du rätt till en skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Underlaget för skattereduktion får som högst vara så många kWh som tagits ut från nätet i anslutningspunkten under året, dock maximalt 30 000 kWh/år.

Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. Läs mer på Skatteverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solkartan

Här kan ni hitta er fastighet och se hur mycket ni skulle kunna producera i kWh per år. Mata in hur många kvadratmeter solceller ni sätter upp. Svaret visar hur många kWh ni troligtvis kommer att få ut av solcellsanläggningen per år.

Läs mer på Solkartan

Anslut din mikroproduktion till elnätet

För att du ska kunna börja sälja din överskottsel måste din produktionsanläggning vara ansluten till elnätet. Kontakta ditt elnätsbolag så hjälper de dig. Är ditt elnätsbolag Övik Energi? Följ då länken nedan för mer info.

Så går du tillväga