Övik Energi

Rättigheter och villkor

Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren har tagits fram i samarbete mellan vår branschorganisation Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Avtalsvillkor

Giltiga från

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev2) Pdf, 196 kB.

2019-04-01

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument Pdf, 108.1 kB.

2018-10-23

Dina rättigheter

Svensk Energi har tagit fram ett informationsblad för att informera konsumenter om deras rättigheter.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen Pdf, 44.5 kB.

Ångerrätt och köp på distans

När du köper en vara eller en tjänst på distans eller utanför säljarens affärslokal har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Har du frågor kan du kontakta vår kundservice.

Du kan även använda vår ångerblankett och skicka in den till oss.

Ångerblankett för distansavtal Pdf, 160 kB.


Ev ta bort detta stycke och bara länka till Om du inte är nöjd som puff istället.

Om du inte är nöjd

Du är viktig för oss. Därför vill vi veta när du tycker att vi har brustit i vårt bemötande eller inte är nöjd när du köper en vara eller tjänst hos oss.

Läs mer och kontakta oss