Övik Energi

Elens ursprung och miljövärden

Som elhandelskund hos Övik Energi får du el från 100 % förnybara energikällor. Den el vi säljer kommer från Norrland, främst från vårt lokala kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och från norrländska älvar.

Varje år redovisar vi elens ursprung och den miljöpåverkan som elen medför. Dessa siffror uppdateras 1 juli, året efter leverans.

Elens ursprung

För att garantera ursprunget på den el vi säljer köper vi ursprungsgarantier, ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad. Elproducenter får en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme, som de i sin tur kan sälja på en öppen marknad.

När vi säljer vår 100% förnybara el måste vi ha ursprungsgarantier för förnybara energikällor motsvarande den mängden el vi säljer. Om vi inte har tillräckligt med ursprungsgarantier måste vi köpa ursprungsgarantier av andra elproducenter.

Övik Energis totala försäljning av el under 2022

Förnybart

100 %

Ursprunget för den el som Övik Energi sålt i Sverige under 2022

Diagram av elens ursprung 2022

Vattenkraft

85,4 %

Biobränsle

14,5 %

Vindkraft

0,1 %

Miljövärden

Eftersom vi enbart säljer 100% förnybar el ger den ingen inverkan på miljön genom koldioxidutsläpp eller kärnbränsleavfall.

Miljövärden för den el som Övik Energi sålt i Sverige under 2022

CO2 (koldioxidutsläpp)

0 g/kWh

Kärnkraftsavfall

0 g/kWh

Vår miljöpåverkan

Ett av våra viktigaste uppdrag är att förbättra miljön i Örnsköldsvik. Med ett målinriktat och systematiskt förbättringsarbete optimerar vi vår produktion och testar nya lösningar för att minska klimatavtrycket och andra miljöpåverkande aspekter som företaget ger upphov till.

Läs mer om vår resa mot att bli klimatneutrala

100 % logga med händer i bakgrunden

100 % förnybar el

Vi vill göra det enkelt för dig som kund att göra ett hållbart val.

All el vi säljer kommer från 100 % förnybara källor, det vill säga biobränsle, vatten, vind eller sol.

Vår 100 % förnybara el kommer från vårt lokala kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och från norrländska älvar.