Om du inte gör ett aktivt val

Anvisningspriset ligger oftast högre än avtalspriserna - därför kan det vara en god idé att satsa på något av våra andra elavtal istället. Har du Övik Energi Nät som elnätsföretag och inte gör ett aktivt val av elavtal, får du automatiskt anvisningspris.

Från och med 1 januari 2023 är anvisningspriset ett rörligt pris med ett fast påslag på 10 öre/kWh inklusive moms (8 öre/kWh exklusive moms).

Årsavgiften är oförändrad.

Ta kontakt med vår kundservice, tfn 0660-789 01, om du har frågor.

  • Samtliga priser anges i öre/kWh inklusive moms och avser elområde 2.
  • Årsavgift på 498 kr/år inklusive moms tillkommer.
  • Elnätskostnad inklusive energiskatt tillkommer.
  • Det rörliga elhandelspriset består av Övik Energi AB:s kostnader för inköp av el, ursprungsgarantier, elcertifikatavgift samt balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska kraftnät och eSett. 
  • Ett påslag på 10 öre/kWh inklusive moms tillkommer och är ett fast tillägg utöver inköpspriset på elen. Påslaget ska täcka administrativa kostnader samt vår vinstmarginal. 
  • Prissättning: timpriserna på elbörsen under månaden sammanvägs med elanvändningsprofilen i det elområde du bor i. Det rörliga elhandelselpriset blir en typ av medelpris som räknas fram månadsvis, det vill säga samma pris gäller under en hel månad och är klart först i början av efterföljande månad. När priset är klart presenteras det här på vår webbplats samt på din faktura.

Elpriser utan avtal

Från 1 januari 2023 är vårt anvisningspris rörligt. Det rörligt anvisningspriset för nuvarande månad kommer presenteras i början av nästa månad, eftersom rörligt elhandelspris alltid presenteras i början av efterföljande månad.

Rörligt anvisningpris, öre/kWh,
för februari 2023

Elhandelspris Påslag Totalt
87,19 10,00 97,19
Varav moms: 19,44 öre.

Jämförpriser, elpriser utan avtal,
för februari 2023

Lägenhet Villa Villa elvärme
2 000 kWh/år 5 000 kWh/år 20 000 kWh/år
122,09 öre/kWh 107,15 öre/kWh 99,68 öre/kWh
Vy över Örnsköldsvik på vintern, kvällstid

Vi hjälper dig med dina frågor

Erfarenhet, engagemang och lokalkännedom – vår kundservice står redo att hjälpa dig med dina frågor om elavtal, fiber och fjärrvärme. 

Besök Kundservice eller skriv ett meddelande