Övik Energi

100 % förnybar el

Det ska vara enkelt för dig som kund att göra hållbara val, och därför säljer vi enbart 100 % förnybar el till dig som är elhandelskund hos oss.

Vi är ditt lokala elhandelsbolag och vill bidra till en hållbar utveckling i Örnsköldsvik.

Vår 100 % förnybara el kommer från Norrland. Från vårt lokala kraftvärmeverk i Örnsköldsvik och från norrländska älvar. Att köpa din el från oss är ett enkelt sätt för dig som kund att minska din klimat- och miljöpåverkan.

100 % logga med händer i bakgrunden

Förnybart innebär att produktionen använder energikällor som är förnybara, det vill säga biobränsle, vatten, vind, och sol.

Fossilfritt innebär att elen inte produceras av fossila bränslen som kol, olja, torv eller gas. Kärnkraft är ett exempel på fossilfri el och kan ingå i en fossilfri elmix.

Hållbarhet och hållbar utveckling är bredare begrepp som enligt FN:s globala mål definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Den brukar delas in i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

All el vi säljer har ursprungsgarantier som säkerställer att den är 100 % förnybar. Information om elens ursprung finns på din faktura eller att läsa här, där den uppdateras årligen.

Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nej, du som kund behöver inte göra något. Du får alltid 100 % förnybar el när du köper elen från Övik Energi.